ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Security Manager τεύχος Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011: Η Κάθοδος των Αρίστων Συμβολισμοί και Ερμηνείες

1)<<Αστυνομική Επιθεώρηση» (τώρα «Αστυνομική Ανασκόπηση»).

  • «Ο security Manager και οι τάσεις στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας» (1993).
  • β) «Η Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών και τα οδοιπορικά έξοδα του αστυνομικού προσωπικού» (1996).

2) BECCA. (Business Espionage Controls and Countermeasures Association).  Washington D.C. U.S.A.

α) Επικεφαλής Επιστημονικής Έρευνας, (επεξηγηματικής), που παρήγαγε νέα γνώση στις επιστήμες ασφαλείας. Δημοσιεύθηκε (Ιούλιος 2007) παναμερικανικά από την Ένωση για την Προστασία από Βιομηχανική Κατασκοπία (BECCA) και ζητήθηκε από το Πανεπιστήμιο WITCHITA, του Κάνσας, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε Εγκυκλοπαίδεια Επιστημών Ασφαλείας.

 β) «Counter Espionage Best Practices». Συν-συγγραφείς Γ. Κανάλης, Jason Dilbey, Jose Abreu. Δημοσιεύθηκε (2010), από την Ένωση για την Προστασία από Βιομηχανική Κατασκοπία (BECCA)

3) « ΕΛΝΑΒΙ». Μηνιαίο Επαγγελματικό  Περιοδικό για την Ελληνική Ναυτιλιακή Βιομηχανία. Πειραιάς.

α) «Οι αρμοδιότητες δημόσιας τάξης του Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού». Δημοσιεύτηκε σε συνέχειες από το περιοδικό (ΕΛΝΑΒΙ), τεύχη 2000 και 2001.

β)Η ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων (2004).

4) Εναλλακτικό Εκπαιδευτικό Υλικό

Δημιουργία VIDEO-DVD: «Πρόληψη με γνώση του modus operandi, των ενόπλων εγκληματικών ομάδων». Αποτέλεσε τμήμα της  τελευταίας εργασίας, μτπτχ. σπουδών στην <<Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση>>, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Πάτρα. Χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό υλικό.

5) Εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ» (ειδικό ένθετο “security”, Ιούνιος 2001).

α) «Η πρόληψη απομακρύνει τους κινδύνους».

β) «Security διαρκώς υψηλότερες επιδόσεις και αποδόσεις».

6) Εφημερίδα <<Maritime Economies>>. 15νθήμερη. Εκδόσεις Da Vinci –Μελίσσια – Αττικής.

Σειρά δημοσιεύσεων για Maritime Security Management. (Οκτώβριος 2012-σήμερα).

7) Εφημερίδα/περιοδικό “Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ” (Β. Ελλάδα). Μηνιαίο.

α) «Καθημερινολογία» μια επιστήμη των πράξεων, της καθημερινότητας. Δημοσιεύεται  σε σειρές,  από το  2010, μέχρι σήμερα.

β) <<Θυμελικές Προσωπικότητες>>. Μόνιμη σελίδα, από το 2010. Για τις προσωπικότητες μακριά από τα <<φώτα της δημοσιότητας>>, που εργάζονται και δραστηριοποιούνται πέραν του καλώς νοούμενου καθήκοντος, για το καλό <<του  πλησίον>>.

γ) Ηθογραφικά. Μόνιμη σελίδα, από το 2010, συνεχώς μέχρι σήμερα.

«ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ». Επιστημονικό Περιοδικό των εκδόσεων <<Ποινική Δικαιοσύνη>>. Αθήνα.

α) Τα κατά θάλασσα βαρέα εγκλήματα (2000).

β) Οι ελιγμοί της τακτικής των ενόπλων εγκληματικών ομάδων (2003).

γ) Σχόλια για το Ν. 3206/ 23-12-2003 για τις ιδιωτικές εταιρίες παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας και τα Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών στην Ελλάδα (2004).

9) «Security Manager». Διμηνιαίο, επαγγελματικό περιοδικό. Εκδόσεις Press Line, Αθήνα.

Από την 1η Ιανουαρίου 2007, συνεχώς μέχρι σήμερα.  Δημιουργός θεματικών Ενοτήτων Εκπαιδεύσεως Εξ αποστάσεως και ανοικτά (προσιτή προς όλους), 42  δημοσιεύσεις, μέχρι σήμερα. Αφορούν   ειδικά θέματα Security Management και θέματα στρατηγικού ,επιτελικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού.

10) Συμβολή σύνταξης Κανονισμού Επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1,  Ιδιωτικού Προσωπικού Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  Σχετ. ΦΕΚ Β΄τεύχος 1715/ 17 Μαΐου  2012.

11) Φιλοσοφικά  Δοκίμια

Δύο μικρά, φιλοσοφικού χαρακτήρα. Τιμήθηκαν με το τρίτο βραβείο, της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. (1996).

 

 

Visit Us On Facebook