ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σπυρίδων .Μ.  Κυριακάκης.

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Δημόσιος Τομέας:

25 χρόνια αξιωματικός καριέρας στην Ελληνική Αστυνομία, από όπου αποχώρησε με αίτησή του. Στην εμπειρία αυτή ενσωματώνεται και η 9χρονη παράλληλη εμπειρία, ως μέλους της Ειδικής Επιτροπής Ασφάλειας του ΝΑΤΟ, αλλά και οργάνων της Ε.Ε για τα εγκλήματα βίας. Έχει χειριστεί αποτελεσματικά, πολλά θέματα σε Συμμαχικό και Εθνικό επίπεδο και σε τομείς   Στρατηγικό, Επιτελικό και Επιχειρησιακό.

Ευρωπαϊκές δράσεις:

Επιτέλεση έργου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξωτερικής και Βοήθειας, προς όφελος τρίτων χωρών, με εκπαιδεύσεις ανωτέρων αξιωματούχων, στελεχών μεσαίου επιπέδου, αστυνομικών managers, εκπαιδευτών και επιχειρησιακού προσωπικού  συνοριακών αστυνομιών  υπό ένταξη χωρών. Επίσης Ανωτέρων αξιωματικών Αστυνομίας προαλειφομένων, για ηγετικές θέσεις.

Ακαδημαϊκός τομέας:

-Διδακτορική διατριβή για το Πάντειο Πανεπιστήμιο, που  ταυτόχρονα:  – σχηματοποιεί νέα κατεύθυνση στην επιστήμη της εγκληματολογίας, – εξελίσσει την επιστήμη του Management και  – προάγει την οικονομική επιστήμη (μικροοικονομία).

-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, από όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ειδικού, συγγραφέα και εισηγητή πρωτοποριακού έργου για τα Ευρωπαϊκά Αστυνομικά Πράγματα. (Εισήγηση νέας εφαρμοσμένης επιστήμης «POLICEOLOGY»)και αναγνώριση ως ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ / ΛΕΚΤΟΡΟΣ για θέματα Αστυνομικής Επιστήμης, Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Αστυνομικής Στρατηγικής.

-Επί έτη παρουσιάσεις μέχρι σήμερα, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο σε θέματα Αντεγκληματικής πολιτικής και στοιχείων Ποινικού Δικαίου.

-Επισκέπτης Καθηγητής- Διαλέκτης στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, της Αστυνομικής Ακαδημίας της Ελληνικής Αστυνομίας,(επίπεδο Msc).

-Short time Expert, ως διδάσκων, στην Αστυνομική Ακαδημία Τιράνων.

-Αναγνωρισμένος διδάσκων Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (κολλέγια), ΙΕΚ, ΚΕΚ και προγραμμάτων ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

-Χιλιάδες ώρες διδασκαλίας σε φορείς δια Βίου Μάθησης και σε Συμβουλευτικούς- Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς.

-Ειδικός Επιστήμονας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, για τις εξετάσεις πιστοποίησης των καταρτιζομένων στα ΙΕΚ, στην Ειδικότητα <<Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας>> αλλά και στη σύνταξη σχετικής  απόφασης, που δημοσιεύτηκε, ( ΦΕΚ,τεύχος Β΄).

Επικεφαλής Εγκεκριμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης που αφορούν στο Organizational Security and Management, στο ΚΕ.Μ.Ε. NEW YORK COLLEGE.

-Εισηγητής, πρώτος διεθνώς, των Στρατηγικών Σπουδών στο Security Management. Το 2008 που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το σχετικό πρόγραμμα στο ΚΕ.Μ.Ε. NEW YORK COLLEGE.Μέχρι τότε, οι σχετικές σπουδές προσφέρονταν διεθνώς, σε τέσσερα επίπεδα. Επιχειρησιακό, Εποπτικό, Προηγμένο, Managerial.

Το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013, θα λειτουργήσει η Πέμπτη σειρά.

Ιδιωτικός Τομέας :

Ιδιοκτήτης Manager, της <<ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Συγγραφές Εισηγήσεις Σεμιναρίων>>. Σχεδιασμός ασφαλείας, σε στρατηγικό, επιτελικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Εκπαιδεύσεις και ενδοεπιχειρηματικές.  Συμβουλευτικό έργο και εμπιστευτικό συμβουλευτικό (mentoring).

Σε Ελλάδα και εξωτερικό, με αρκετές από τις Επιχειρήσεις να είναι Leaders, στον κλάδο τους. Πολλές οι έγγραφες αναγνωρίσεις, αποτελεσματικής συνδρομής, και από Συλλογικά  Νομικά Πρόσωπα όπως το Εμπορικό και Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Πειραιά.

Δημοσιογράφος και λογοτέχνης, Επιστημονικός Σύμβουλος της μηνιαίας έκδοσης <<Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ>>, Θεσσαλονίκη. (Α.Μ. 665, Ένωσης Συντακτών Εφημερίδων Περιοδικού τύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων, Β.Ελλάδος).

Σπουδές :

Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές. Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αστυνομική Ακαδημία, Ε. Α. Πανεπιστήμιο (Πάτρα), Πανεπιστήμιο UNISA Νότιας Αφρικής και στην Ε.Ε.Ο. Ιατρικής Συνεργασίας. (Ομοιοθεραπευτική- AM.184/2012).

Στη Σχολή Επιτελών της Ελληνικής Αστυνομίας, στις σπουδές ενόψει προαγωγής σε Ανώτερο Αξιωματικό εξήλθε 1ος , μεταξύ 71 αξιωματικών και με επίδοση 20/20.

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, που σχετίζονται με την ασφάλεια σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Ξένες γλώσσες, Αγγλικά.

Δεξιότητες:

Αντιμετώπιση δύσκολων κρίσιμων προβλημάτων, στρατηγικά, επιτελικά και επιχειρησιακά.

Διδασκαλία   ενηλίκων/  ώριμης ηλικίας, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

Ειδικότητα στο σχεδιασμό και στη σύνταξη και των δεκατεσσάρων 14 σχεδίων ασφαλείας, που οι σημερινές συνθήκες απαιτούν για ένα μεγάλο οργανισμό.

Συμμετοχές σε Συνέδρια:

123 σε διεθνή συνέδρια ασφαλείας και εγκληματολογίας και σε διεθνείς συνεργασίες ασφαλείας, με  παρουσιάσεις, ανακοινώσεις, ομιλίες και παρεμβάσεις.

Συγγραφές:

Δεκατρία  (13), εγχειρίδια (τα 4 ενδοϋπηρεσιακά ΕΛ.ΑΣ) και από τα υπόλοιπα 9, τα 4 είναι στην Αγγλική και Αλβανική, 1 στην Αγγλική  και 4 στην Ελληνική. Μεταξύ αυτών, <<Αποτελεσματικός εκπαιδευτή και σύμβουλος κατάρτισης με το μοντέλο NADLER>>.

Έχει δημιουργήσει πολλά συστήματα σημειώσεων και ετήσιες θεματικές ενότητες, με τη στρατηγική της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δια μέσου του περιοδικού Security Manager, τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012. Αφορούν, στο προσωπικό παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας, όλων των βαθμίδων.

Το ερευνητικό και συγγραφικό έργο του, έχει κριθεί  πρωτότυπο. Δικά του εγχειρίδια χρησιμοποιούνται από εκπαιδευτές και στρατηγικά στελέχη, αστυνομίας ξένης χώρας.

Έχει δημιουργήσει επίσης, εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό.

Δημοσιεύσεις εργασιών και ερευνών

Στην <<Αστυνομική Επιθεώρηση>>, Εφημερίδα <<Κέρδος>>, <<Ποινική Δικαιοσύνη>>, <<Ελληνική Ναυτιλιακή Βιομηχανία- ΕΛ.ΝΑ.ΒΙ>>, ναυτιλιακή εφημερίδα <<Maritime Economies>>, <<Security Manager>>, <<Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ>>, και σε επαγγελματικά περιοδικά σχετικά με το marketing, την ποιότητα κ.α. καθώς και στο News Letter της Business Espionage Controls and Counter Measures Association (BECCA- Washington D.C.).

Επιτεύγματα:

Βράβευση για εξαιρετική και αποτελεσματική  διδασκαλία από:

NATO,  Αλβανική Αστυνομία Συνόρων, ΚΕΚ,  New York College Educational Group (2007), HYATT .

Αναγνωρισμένος από το ΝΑΤΟ, ως ειδικός για θέματα που αφορούν την τρομοκρατία. Σχετ. Εγγραφα: (1). ΝΟS(91) 458/20-3-1991 της διεύθυνσης Ασφαλείας του ΝΑΤΟ (NOS), Βρυξέλλες. (2). 2035/SH11 από 6-10-1987 έγγραφο της Συμμαχικής Διοίκησης Ευρώπης .(3). 2035/ SH 11/88 από 19-10-    -88 ,Ανώτατου Αρχηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE).

Αναγνωρισμένος από την PAMECA και την Αλβανική Αστυνομία, ως ειδικός στην «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συνόρων», στην Αστυνομική Επιστήμη και ως Εισηγητή, πρώτου Πανευρωπαϊκά ,του όρου και του γνωστικού αντικειμένου «POLICE SCIENCE – BORDER POLICEOLOGY». Σχετικό πιστοποιητικό PAMECA, 02.11.2005, Αλβανικής Αστυνομίας (2005) και Reference Γραφείου Συμβούλου CARDS/Twinning Project, Τίρανα, 10 Ιουνίου 2005.

Εύφημες μνείες από την Υπηρεσία.

Διακρίσεις:

Σαράντα τρείς  (43) έγγραφες αναγνωρίσεις και Είκοσι εννέα  (29) επαινετικά – ευνοϊκά δημοσιεύματα, σε σχέση με τις προσπάθειες ανάπτυξης του γνωστικού αντικειμένου του Security Management από: Οικον. Εφημερίδα «Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ (19/20-2-1994)», περιοδικό «ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ (Απρίλιος 2000)»,περιοδικό «ΕΛΝΑΒΙ (Απρίλιος 2000», Εφημερίδα «Κρητικά Νέα (Μάρτιος 2000)», Εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ)», «Security Manager» (Ιανουάριος, Μάιος και Ιούλιος 2007), Εφημ. «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» (23.12.2006), «ΒΡΑΔΥΝΗ» (12.02.2008), «ΜΕΤΡΟ» (29.01.2008), «CITY ΚΑΡΙΕΡΑ» (12.02.2008) και ξενόγλωσση “TRIBUNA” (15.02.2008). Επίσης από εφημερίδες Θες/νίκης: ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, “O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ”, ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “SECURITY MANAGER”, NEWSLETTER HYATT, TV ΕΘΝΟΣ, 7 ΜΕΡΕΣ TV, ΕΨΙΛΟΝ, CITY GUIDE   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ.

Ονομαστική  αναφορά, στο επίσημο έγγραφο του Πιστοποιημένου

Επαγγελματικού Περιγράμματος, του  ΕΚΕΠΙΣ, για το Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, (σελ. 10, επομ.).

Visit Us On Facebook