ΑΡΧΙΚΗ

Η ROI for ROI, είναι ουσιαστικά μία  ιδέα- ομπρέλα, πολλών άλλων ιδεών. Απαραίτητες  για κάτι μεγάλο. Να μετατρέψουν  το όνειρο σε πραγματικότητα.

Να αναπτύξουν  δηλαδή το Security Management, σε αυτοτελή επιστήμη. Μια επιστήμη όπου οι << πίσω αυλές των οικημάτων>> της κάθε  μιας επιστήμης συναντώνται. Και συνεργάζονται. Σε σύναλμα. Αλλά οι ιδέες υπό την ομπρέλα της ROI for ROI, αποσκοπούν  να αναπτύξουν ταυτόχρονα και το Security Managing, την τέχνη της δράσης, που βασίζεται στη γνώση που αναβλύζει από το Security Management, σε μία αληθινή τέχνη μείωσης της αβεβαιότητας.

Και αυτό γίνεται με την συντριπτική παρατήρηση όλων των κατηγοριών των κινδύνων, διεθνώς. Μία πλήρης εφαρμογή του <<Μελέτα το πάν>>, του Περίανδρου του Κορίνθιου.

Μελετώνται τα <<Τι>> και τα <<Γιατί>>, για να προκύψει μία γκάμα επιλογών του <<Πώς>>, του τρόπου, που η εκδήλωση των κινδύνων αυτών θα αντιμετωπισθεί με τα τέσσερα <<Ταυ>> του Du PREEZ, θα απορροφηθεί και δεν θα υπάρξουν   απώλειες ή  οι απώλειες   θα <<κρατηθούν >>  σε χαμηλά επίπεδα.

Έτσι επιτυγχάνεται η επιβίωση, απαραίτητο στάδιο για να υπάρξει ανάπτυξη και φυσικά κέρδος. (Peter Drucker).

Μέθοδος, το λεγόμενο focusing, επί των κινδύνων, ο λεπτομερής σχεδιασμός και η  ανάπτυξη του κουράγιου, ώστε τα σχέδια να γίνουν πράξη. Σε: Ξηρά. Θάλασσα. Αέρα.

Μην ξεχνάμε ότι Private Sector Involvement (PSI) και CDS, προήλθαν από το τραπεζικό προϊόν ΜΠΙΣΤΡΟ, που δημιουργήθηκε προκειμένου να καλυφθεί ο κίνδυνος (προστασίας αποθεματικού), των τραπεζών που στήριξαν, την εταιρεία, όταν φυσικοτεχνολογικός κίνδυνος ενέσκηψε στο περιουσιακό της στοιχείο. Στο δεξαμενόπλοιο Exxon Valdez, στην Αλάσκα, στις 24 Μαρτίου 1989.

Εισηγητής της ιδέας ROI for ROI,  ο Σπυρίδων .Μιχαήλ.  Κυριακάκης.

Στην προσπάθειά του για την αποστολή της  ROI for ROI, έχει την στενή συνδρομή ενός πυρήνα διακεκριμένων experts, ο καθένας του ονομαστός στον τομέα του, που όλοι μαζί ενεργούν σε μία ισχυρή  χειροδεσία.

Η αναζήτηση για την αποστολή της  ROI for ROI, είναι μία μεγάλη περιπέτεια, για το λόγο αυτό δεν στηρίζεται σε τυχαία συμπεράσματα <<Μη εική περί των μεγίστων συμβαλλώμεθα>>, σύμφωνα με την προειδοποίηση του αποσπάσματος 47, του Ηρακλείτου και με υπόψη πάντοτε, τα:

«Ού μετανοείν αλλά προνοείν» (Επιχάρμου Αποσπ.41 Diels).

 «Fides est initio intellectus» (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΑΝΟΣ– «Coincidentia Oppositorum»).

Σε κάθε δραστηριότητα, όπως η ανάπτυξη της <<RoiforRoi>>, προκειμένου το Security Management, να αναπτυχτεί σε αυτοτελή επιστήμη, υπάρχει και μία πρόθεση. Η πρόθεση, όμως πρέπει να  δοκιμάζεται πάνω στη συνείδηση, σύμφωνα  με τον Ιμμάνουελ Κάντ (1720-1804). Η σωστή πρόθεση λοιπόν, για τη <<RoiforRoi>>, είναι αυτή, που μετράει. Για το λόγο αυτό  η ηθική του Κάντ, ονομάζεται <<ηθική της πρόθεσης>>.

Η <<ΟΥΣΙΑ>> ΤΟΥ SECURITY.

Κατά αλήθεια λογική ο άνθρωπος βιώνεται και εξελίσσεται,

σε τρείς ομόκεντρες σφαίρες, για να δανειστούμε την ιδέα,   από τον αστρονόμο, φιλόσοφο και μαθηματικό Εύδοξο τον   Κνίδιο, (404-335π.Χ). 

media

Ξεκινάμε κατά συνθήκη, από την πρώτη εσωτερική και πιο μικρή, σφαίρα, που θα λέγαμε ότι,  αφορά στον ίδιο τον άνθρωπο, ως φυσική οντότητα. Από το δέρμα δηλαδή και τον βλεννογόνο των ανοικτών κοιλοτήτων και <<προς τα μέσα>>.

Η δεύτερη, μεσαία σφαίρα, αφορά στο <<ατομικό βασίλειο>> του ανθρώπου. Δηλαδή στα δημιουργήματά του, υλικά, πνευματικά, οικογένεια και στα δικαιώματά του. Πρόκειται για αυτό, που ο Ξενοφών στον <<Οικονομικό>> του  ονομάζει <<Οίκο>>.  Η Τρίτη και μεγαλύτερη, που περιβάλλει τις δύο πρώτες, αναφέρεται στην κοινωνική πραγματικότητα, της δεδομένης για τον άνθρωπο (της πρώτης σφαίρας) κοινωνίας, σε δεδομένη εποχή. Πρόκειται για τη σφαίρα της κοινωνικής πραγμάτωσης του ανθρώπου με τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματά του, τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές του δραστηριότητες. Και στις τρείς σφαίρες, μεταξύ των ενδιαφερόντων του, υπάρχει ένας αριθμός αγαθών υπέρτατης αξίας. Τα τελευταία όμως, είναι έξω από τις ατομικές δυνατότητες προστασίας, του συγκεκριμένου ανθρώπου. (Διαπίστωση των Στωικών, που εκφράστηκε και από τον Ρωμαίο φιλόσοφο αυτοκράτορα Μάρκο-Αυρήλιο, (121-180 μ.Χ.), στους <<Στοχασμούς>>, του.

Συνεπώς ο  άνθρωπος έχει μεγάλη ανάγκη, πολλαπλασιαστών των δυνατοτήτων του, για να προστατεύσει τα υπέρτατης αξίας αγαθά του. Για την υγεία του (εσωτερική μικρότερη σφαίρα), έχει ανάγκη των υπηρεσιών της ιατρικής. Για την προστασία  των  αγαθών  του <<personal rhelm>> του, (μεσαία σφαίρα), έχει ανάγκη του πολλαπλασιαστή, που επικράτησε να λέγεται Security Management. Στην Τρίτη σφαίρα οι πολλαπλασιαστές, είναι πολλοί. Πρόκειται για τις υπηρεσίες της Πολιτείας. Π.χ. για την προστασία του αγαθού της δημόσιας τάξης αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες της δημόσιας δύναμης (Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα/ Ακτοφυλακή).

Συμβαίνει όμως ορισμένες φορές μία εξαιρετική κατάσταση, να επηρεάζει ταυτόχρονα τους χώρους των τριών σφαιρών ταυτόχρονα. Π.χ. Φυσική καταστροφή. Τότε οι πολλαπλασιαστές θα πρέπει να συνεργαστούν. Σε <<σύναλμα>>. Σε μία σχέση, που μόνο η μουσική μπορεί να αποδώσει. Και την αποδίδει.  Στη σχέση, που ονομάζει   <<Κόντρα Πούντο>>. Νότα με νότα. Αναπτύσσεται σε δύο διατάσεις. Οριζοντίως, που λέγεται και μελωδικά και καθέτως  ή αρμονικά. Οι μελωδίες συνδυάζονται να αναπτύσσονται όσον το δυνατόν ανεξάρτητα, η μία από την άλλη, το σύνολο όμως πρέπει να παραμένει αρμονικό. Για τέτοια σχέση συνεργασίας, αναφέρομαι.

 Το  Security, ως παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας, αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, << Πολλαπλασιαστή δυνατοτήτων>>. Πιο συγκεκριμένα αναδεικνύεται σε:

  • Παράγοντα μικροοικονομίας. Αφού προφυλάσσει από απώλειες και λειτουργεί σαν πρώτη γραμμή καλών δημοσίων σχέσεων. Σύμφωνα και με τον <<γκουρού>> του <<Μάνατζμεντ>>, Πήτερ Ντράκερ (1909-2005), <<…πρώτιστο καθήκον μιας επιχείρησης είναι να επιβιώσει και να προστατευθεί από κάθε είδους απώλεια…>>.
  •  Παράγοντα  μακροοικονομίας, κατά περίσταση. Π.χ. Στην περίπτωση προστασίας ζωτικής υποδομής, που η προσβολή της, θα έχει αντίκτυπο σε ομοειδείς σε όλη τη Χώρα.
  • Στοιχείο  αντεγκληματικής πολιτικής. (Περιστασιακή πρόληψη, εγκλήματος).
  • Παράγοντα πρώτου επιπέδου, στη διαδικασία  απονομής της δικαιοσύνης.
  • Ανά περίσταση, αναδεικνύεται σε στοιχείο παράγοντα συμβολής στην ανάπτυξη  εξαιρετικών διεθνών σχέσεων. (π.χ.  Local  Guarding Force, σε Πρεσβείες).

 Σπύρος Κυριακάκης.   

 

Visit Us On Facebook